Grillplats 5 – Nova

Ligger i en glänta intill Stockstugan öster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd.

Grillplats 6 – Fjällfina

Ligger i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns två vindskydd.

 

Grillplats 7 – Skrinna

Är en liten grillplats som ligger lite avsides i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns bord och bänk samt ett par låga bänkar vid grillen.

Grillplats 8 – Tallängen

Ligger ca 500 meter öster om Skryllegården omgiven av björkskog och enar. Här finns två bord och bänkar med tak samt två grillar. Lämplig för stora sällskap.

 

Grillplats 9 – Skogsknytte

Ligger i bokskogen söder om Skryllegården och i direkt anslutning till grillplats 10. Grillen är omgiven av låga bänkar och här finns även bänkar och bord under tak.

 

Grillplats 10 – Skogsknopp

Ligger i bokskogen söder om Skryllegården och i direkt anslutning till grillplats 9. Grillen är omgiven av låga bänkar och här finns även bänkar och bord under tak.

 

Grillplats 12 – Frilufsare

Ligger i björkskog väster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd, en grill samt bord och bänkar.

 

Grillplats 14 – Strövare

Ligger på det stora öppna området Elins Äng med bokskogen tätt intill. Här finns en grill samt två bord och bänkar under tak. Lämplig för stora sällskap eller skolklasser som håller till på ängen.

 

Belsebo

Ett unikt utformat vindskydd där stora grupper kan övernatta. I mitten av vindskyddet finns en grillplats.

 

Rödvita spåret 1,2 km (elljusspår)

Spåret löper direkt söder om Skryllegården, är väl preparerat och lättframkomligt. Spåret är framkomligt med rullstol men ledsagare kan behövas då underlaget är grus. Längs spåret finns ett flertal bänkar placerade. Uppmätt längd är 1205 m.