Blå spåret 2,2 km (elljusspår)

Direkt öster om Skryllegården löper det blå spåret som är preparerat och belyst. Det är ett kuperat spår som rundar Boks backe, den högsta punkten inom Skrylle naturreservat. Spåret går främst genom björkskog och uppmätt längd är 2242 m.

Röda spåret 3 km (elljusspår)

Röda spåret är välpreparerat och belyst. Det används flitigt för både promenader och löpning, du kan oftast gå torrskodd och spåret lämpar sig även för barnvagnar. Sträckan löper genom främst lövskog och kortare sträckor med gran. Spåret har i stora delar svag lutning neråt i södergående riktning och i slutet finns ett par branta backar. Uppmätt längd är 2996 m.

Gula spåret 5 km (elljusspår)

Gula spåret är välpreparerat och är det som används mest av områdets besökare. Spåret lämpar sig väl för barnvagnar och du kan i stort sett alltid gå torrskodd. Hela sträckningen går i skogsmiljö, mestadels i lövskog och kortare partier med granskog. Spåret har i stora delar en svag lutning neråt i södergående riktning och relativt branta backar i slutet av spåret. Uppmätt längd är 4996 m.

Gröna spåret 10 km

”Milen” löper de första 4 km längs väl preparerade spår. Därefter övergår spåret i enklare spår, stigar och vissa partier av skogsväg. Hela sträckningen går i skogsmiljö, i huvudsak lövskog. Spåret når ner till Dalby i söder och bort till Torna Hällestad i öster. Under våta perioder kan stigen bitvis bli lerig. Uppmätt längd är 9723 m.

Gröna/gulgröna spåret 7 km

Efter ca 4,7 km på milspåret kan du ta av till vänster längs en sträckning som är markerad delad gul/grön. Efter ca 800 meter kommer du på det gröna spåret igen och tar vänster mot Skryllegården. Uppmätt sträcka 6990 m.

Billebjersrundan 8,5 km

En ca 8,5 km lång runda av varierande karaktär. Leden passerar skog, Rögle fiskedammar samt jordbrukslandskap och består i stora delar av lättgången grusväg. Ungefär halvvägs kommer du till Billebjär – ett berg i dagen mitt i jordbrukslandskapet. Uppe på toppen har du en härlig utsikt över slätten. Tar du av en liten bit från stigen, vid torrdasset, möts du av ett gammalt stenbrott som idag är en sjö omgiven av branta klippstup. Vid södra sidan når man sjön och där finns också en grillplats. Sträckningen över Billebjär är kuperad och har en del branta partier.

Hundspåret 4,7 km

Längs hundspåret finns det informationsskyltar som visar lydnadsövningar att göra med din hund. Spåret varierar mellan mindre stigar i skogsterräng och cykel- och skogsvägar. Vägen mellan Dalby och Södra Sandby passerar du genom en gångtunnel.

Skåneleden 17 km rundslinga

Från Skryllegården utgår en rundslinga av Skåneleden. Leden passerar bland annat förbi fäladsmark, ett vattenfyllt stenbrott, spännande åsformationer och Trollskogen med dess vackra vresbokar. Rundan går längs naturstigar förutom i närheten av Skryllegården där slingan följer motionsspåren. En mycket trevlig halvdagsvandring.

Myrstigen ca 3 km

Myrstigen är en ca 3 km lång slinga, huvudsakligen på naturstigar. Här passerar du Skryllesjön, Måryds fälad, Måkullsbacken och Boijsens dammar. Från Måkullsbacken har du en magnifik utsikt över Vombsänkan. Det ligger en fin rastplats med bänkar, soptunna och grillplats nere vid dammarna. Det finns ett torrdass ungefär halvvägs, vid Mårydsreservatets parkeringsplats. Längs spåret finns ett par branta stättor. En trevlig runda för barnfamiljer, men lämpar sig inte för barnvagn. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar. Du kan hämta en folder över stigen i naturum eller i Skryllegårdens reception.

Sinnenas stig

Sinnenas stig är ca 1 km lång och startar vid Åkestorpsvägens parkeringsplats. Stigen anknyter också till Ulastigen. Längs stigen kan du komma ner i varv och låta naturen kommer nära. Du passerar bland annat en porlande bäck och varierad natur. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.