Bokstigen 1,5 km

Bokstigen är en kort slinga om ca 1,5 km som går genom vacker bokskog. Stigen är inte preparerad och kan vid blöta perioder vara lite lerig. Starten är vid Dalbybadets parkering i direkt anslutning till grillhuset. Bokstigen är utmärkt med vita prickar på träden.

Trädstigen ca 1 km

I södra delen av Skrylleområdet finns en ca 1 km lång rödmarkerad stig som passerar drygt 50 olika träd-och buskarter. Vid varje art finns en informationsskylt. I anslutning till stigen finns en parkering och en grillplats. Grillplatsen är inte bokningsbar.

Ulastigen ca 4 km

Ulastigen är en ca 4 km lång slinga som startar med en träportal vid naturum. Stigen går genom bokskogar, över Skrölle backars fäladsmark (betesmark med får), genom trolsk granskog med mossbeklädda stenar, alkärr och hällmarker med tallskog. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i lugnt tempo. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

Vilsestigen

Utmed den ca 800 meter långa stigen finns enkla skyltar med pojken Vilse som lär barn hur de ska göra om de gått vilse. Han visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka chansen att bli hittade välbehållna. Rundan är kort och en lagom promenad för mindre barn. Stigen är inte lämplig för barnvagn. Stigen startar och slutar vid naturum.

Mullestigen

Mullestigen är ca 800 meter lång och en lagom promenad för mindre barn. Här bjuder Skogsmulle in till naturens egen hinderbana och stationer med uppdrag längs vägen. Bygg en koja, leta fågelholkar, gissa vem som bor i träden, hoppa på stubbar och klättra i träd. Skogsmulle lär barnen att det är roligt och spännande att vistas i naturen. Äventyret slutar vid Mulles koja där det passar bra med en liten fika. Stigen är inte lämplig för barnvagn. Skyltning från informationscentralen vid Skryllegården leder dig till Mullestigens portal.

Naturum

Grillplatser och vindskydd

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera det eller radera det. Sedan kan du börja blogga!