Eldningsförbudet hävt

Eldningsförbudet är nu hävt i Lunds kommun och det är åter tillåtet att grilla i Skrylle.

Vi vill uppmana till fortsatt försiktighet vid eldning och grillning och det är viktigt att tänka på att:

  • Grillen är upphöjd från marken. Det är endast tillåtet att använda våra fasta grillplatser.
  • Engångsgrillar och stormkök kan lätt orsaka bränder. Placera dem på säkra ytor upphöjda från marken.
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, såsom exempelvis byggnad och skog.
  • Brandsläckningsutrustning (t ex rejält med vatten) finns på plats.

Ni kan köpa ved i Skryllegårdens reception och även låna en dunk vatten.