Eldningsförbud

Har du tänkt grilla i Skrylle naturreservat?

Det råder eldningsförbud i Lunds kommun. Fasta godkända grillplatser får användas med försiktighet men grilla i så fall med kol. Vi avråder ändå starkt från att elda i Skrylle och från och med idag och tillsvidare säljer vi inte ved i receptionen.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Sommarvärmen är underbar men det skulle behövas lite regn…