Grillplats naturleken

Vid naturleken finns två grillar och gott om bänkar. Passar utmärkt för barnfamiljer då det är en plats för alla leksugna barn med spring i benen.

Grillplats ängen

På en öppen gräsyta ca 250 meter från Skryllegården ligger en grillplats omgiven av låga bänkar. Går inte att boka.