Varning för halka!

Idag 5 februari är det är is på parkeringen och i spåren…