Eldningsförbud

Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor.

Från och med den 17 augusti råder eldningsförbud i Lunds kommun och förbudet gäller även Skrylles anlagda grillplatser. Engångsgrillar får inte heller användas.

Se mer information här.