Med hund i Skrylle

Du är välkommen att ta med din hund ut i Skrylles natur. I skogens västra del (väster om Dalby-Sandbyvägen) finns ett hundspår med skyltar som beskriver olika övningar för hundträning.

I skogens östra del (öster om Dalby-Sandbyvägen) ska hunden vara kopplad året runt. I den västra delen gäller att hunden inte får löpa lös under tidsperioden 1 mars – 20 augusti. Det finns mycket vilt i skogen så det är viktigt med bra kontroll på hunden även vintertid.

Om du vill träna med din hund bör du använda skogspartierna väster om Dalby-Sandbyvägen. Spår får inte läggas öster om vägen. Anordnar du en organiserad träningsverksamhet krävs det tillstånd från kommunen. All organiserad träning ska ske väster om vägen. Ansök om tillstånd via tekniska.forvaltningen@lund.se.

Det finns några områden som kan bokas av grupper för hundträning. Bokningarna anslås på denna sida.

Lunds brukshundsklubb har bokat område 2 och 3 följande datum under 2021:
3, 10, 17, 24, 31 januari
7, 14, 21, 28 februari
7, 14, 21, 28 mars
4, 11, 18, 25 april
2, 9, 16, 23, 30 maj
6, 13, 20, 27 juni