Med hund i Skrylle

Du är välkommen att ta med din hund ut i Skrylles natur. I skogens västra del (väster om Dalby-Sandbyvägen) finns ett hundspår med skyltar som beskriver olika övningar för hundträning.

I skogens östra del (öster om Dalby-Sandbyvägen) ska hunden vara kopplad året runt. I den västra delen gäller att hunden inte får löpa lös under tidsperioden 1 mars – 20 augusti. Det finns mycket vilt i skogen så det är viktigt med bra kontroll på hunden även vintertid.

Om du vill träna med din hund bör du använda skogspartierna väster om Dalby-Sandbyvägen. Spår får inte läggas öster om vägen. Anordnar du en organiserad träningsverksamhet krävs det tillstånd från kommunen. All organiserad träning ska ske väster om vägen. Ansök om tillstånd via tekniska.forvaltningen@lund.se.

Det finns några områden som kan bokas av grupper för hundträning. Höstens önskemål ska vara inskickade senast den sista augusti och vårens önskemål senast den sista december. Bokningarna anslås på denna sida.