Med hund i Skrylle

Du är välkommen att ta med din hund ut i Skrylles natur. I skogens västra del (väster om Dalby-Sandbyvägen) finns ett hundspår med skyltar som beskriver olika övningar för hundträning.

I skogens östra del (öster om Dalby-Sandbyvägen) ska hunden vara kopplad året runt. I den västra delen gäller att hunden inte får löpa lös under tidsperioden 1 mars – 20 augusti. Det finns mycket vilt i skogen så det är viktigt med bra kontroll på hunden även vintertid.

Om du vill träna med din hund bör du använda skogspartierna väster om Dalby-Sandbyvägen. Spår får inte läggas öster om vägen. Anordnar du en organiserad träningsverksamhet krävs det tillstånd från kommunen. All organiserad träning ska ske väster om vägen. Ansök om tillstånd via tekniska.forvaltningen@lund.se.

Det finns några områden som kan bokas av grupper för hundträning. Kommande års önskemål kommer att hanteras under december månad.