Inlägg av admin_skrylle

Blå spåret 2,2 km (elljusspår)

Direkt öster om Skryllegården löper det blå spåret som är preparerat och belyst. Det är ett kuperat spår som rundar Boks backe, den högsta punkten inom Skrylle naturreservat. Spåret går främst genom björkskog och uppmätt längd är 2242 m.

Rödvita spåret 1,2 km (elljusspår)

Spåret löper direkt söder om Skryllegården, är väl preparerat och lättframkomligt. Spåret är framkomligt med rullstol men ledsagare kan behövas då underlaget är grus. Längs spåret finns ett flertal bänkar placerade. Uppmätt längd är 1205 m. TILLGÄNGLIGHET Det enklaste och mest tillgängliga motionsspåret, med svaga lutningar och en fri bredd på ca 2,5 m. Lösa vägkanter […]

Grillplats 2 – I Ur och Skur

Ligger i direkt anslutning till parkeringen. Här finns bord och bänkar och grillen är upphöjd. Tillgänglighet Grillplats nära parkeringsplatsen vid Skryllegården. Här finns inte vindskydd eller grillstuga.  Grillen är upphöjd, 0,7 m grillhöjd. Sittbänkar med ryggstöd finns; sitthöjd 0,35 m, bordshöjd 0,70 m, Bänkar vid grill 0,30/0,49 m  

Grillplats 3 – Skogsmulle

Ligger i en mysig skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd. Tillgänglighet Grillen finns intill vindskyddet. Sitthöjd: 0,46 m Ytterligare en grill finns en bit från vidskyddet. Höjd 0,80 m; Bänkhöjd 0,37-0,50 m, armstöd finns.