Inlägg av admin_skrylle

Gula spåret 5 km (elljusspår)

Gula spåret är välpreparerat och är det som används mest av områdets besökare. Spåret lämpar sig väl för barnvagnar och du kan i stort sett alltid gå torrskodd. Hela sträckningen går i skogsmiljö, mestadels i lövskog och kortare partier med granskog. Spåret har i stora delar en svag lutning neråt i södergående riktning och relativt […]

Röda spåret 3 km (elljusspår)

Röda spåret är välpreparerat och belyst. Det används flitigt för både promenader och löpning, du kan oftast gå torrskodd och spåret lämpar sig även för barnvagnar. Sträckan löper genom främst lövskog och kortare sträckor med gran. Spåret har i stora delar svag lutning neråt i södergående riktning och i slutet finns ett par branta backar. […]

Blå spåret 2,2 km (elljusspår)

Direkt öster om Skryllegården löper det blå spåret som är preparerat och belyst. Det är ett kuperat spår som rundar Boks backe, den högsta punkten inom Skrylle naturreservat. Spåret går främst genom björkskog och uppmätt längd är 2242 m.

Rödvita spåret 1,2 km (elljusspår)

Spåret löper direkt söder om Skryllegården, är väl preparerat och lättframkomligt. Spåret är framkomligt med rullstol men ledsagare kan behövas då underlaget är grus. Längs spåret finns ett flertal bänkar placerade. Uppmätt längd är 1205 m. TILLGÄNGLIGHET Det enklaste och mest tillgängliga motionsspåret, med svaga lutningar och en fri bredd på ca 2,5 m. Lösa vägkanter […]

Grillplats 2 – I Ur och Skur

Ligger i direkt anslutning till parkeringen. Här finns bord och bänkar och grillen är upphöjd. Tillgänglighet Grillplats nära parkeringsplatsen vid Skryllegården. Här finns inte vindskydd eller grillstuga.  Grillen är upphöjd, 0,7 m grillhöjd. Sittbänkar med ryggstöd finns; sitthöjd 0,35 m, bordshöjd 0,70 m, Bänkar vid grill 0,30/0,49 m  

Grillplats 3 – Skogsmulle

Ligger i en mysig skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd. Inte säkert att bord med bänkar som syns på bilden finns på platsen. Tillgänglighet Grill finns intill vindskyddet. Sitthöjd: 0,46 m Ytterligare en grill finns en bit från vindskyddet. Höjd 0,80 m; Låga bänkar runtom.