Linbanan är sönder

Linbanan vid naturleken är tyvärr sönder och lagas så fort som möjligt. Men prova gärna den jättegungan och repbron till en plattform med lian. Det finns flera grillplatser och bänkar kring naturleken.

Välkommen hit för att leka och fika!