Äventyrspedagogerna

Vi håller till i Skyllegårdens friluftsområde. Vår bas är den stora tältkåtan som är anpassad för både stora och små grupper. Här anordnar vi arrangemang för barn och unga som bor i Lunds kommun i åldrarna 12-25 år. Bland annat för skolklasser, fritidsgårdar, och föreningar.

Äventyrspedagogiken syftar till att individen får växa och gruppen utvecklas.

Den pedagogiska uppgiften är att få gruppen att hitta en gemensam lösning på gemensamma utmaningar. Vid utvärderingen är det gruppens resultat som räknas. Pedagogernas förhållningssätt är att främja diskussioner och lösningar både under övningarna och under den gemensamma utvärderingen.

En helhetssyn på lärandet kräver att alla våra förmågor engageras och värderas lika. Äventyrspedagogiskt lärande innehåller utmaningarna av olika karaktär:

 • sociala
 • fysiska och motoriska
 • känslomässiga
 • intellektuella

  Vår verksamhet

  Teambuilding

  Teambuilding består av olika samarbetsövningar på marknivå där gruppen måste fokusera på att arbeta som ett lag för att lösa uppgifter. Äventyrspedagogerna erbjuder både bas- och påbyggnadspaket.

  Actionäventyr

  Vårt actionäventyr är ett upplevelsebaserat äventyr med olika inslag som t.ex. teambuilding, spänning, naturupplevelser och att skapa en god gruppdynamik.

  Femkamp

  En femkamp med olika grenar som bågskytte, yxkastning och pistolskytte mm. Det finns möjlighet att tävla i grupper eller individuellt.

Våra kontorstider

Vi har kontorstid på tisdagseftermiddagar och därför kan det dröja innan vi hinner svara på eventuella bokningsförfrågningar.

Kontakt

Äventyrspedagoger Susan Olsson och Patrik Friestad

Telefon: 0706 – 35 96 10

E-post: aventyrspedagogerna@lund.se