När öppnar det nya naturumet?

Huset är nästan färdigt men nu ska vi planera och bygga upp utställningen. Detta kommer att ta sin tid och invigningen är preliminärt planerad till februari 2024.

Verksamheten med program och bemanning fortsätter som vanligt under tiden.