Nu bygger vi

Under vintern och våren kommer de tre nya byggnaderna att bli klara. De nya toaletterna öppnas så snart de är färdiga. Naturum beräknas öppna för besökare i slutet av 2023.

Detta händer vinter-vår 2022-23:

Vi bygger färdigt de nya toaletterna på gaveln till restaurangbyggnaden. Ekonomi- och personalbyggnaden blir klar.

Vi bygger färdigt naturum.

Naturum får solceller och sedummattor på taket. Taket på restaurangbyggnaden blir klart.

Vi planterar fler träd.

Vi gör om innergården med bland annat stensatta gångar och murar. Skryllegården får en ny källsortering.

Skryllegården och restaurangen är öppna som vanligt