Skryllegården utvecklas

Nu startar bygget av nya naturum på Skryllegården

Naturum Skrylle ska få en ny byggnad med större utställning, hörsal, personalutrymme och terrass. Skryllegården ska också få fler besökstoaletter, maskinhall och verkstad. I början av december sätter vi igång.

Varje år besöker närmare 800 000 personer Skryllegården och det finns ett behov av ett större naturum. Vi vill berätta mer om naturen och ge bättre service och information kring natur och friluftsliv. 2023 blir det klart – men du kan besöka Skryllegården och dagens naturum under byggtiden och verksamheten pågår som vanligt. Det gamla naturum ska finnas kvar och blir värmestuga. Detta sker först efter att verksamheten flyttat in i den nya byggnaden.

DETTA HÄNDER VINTER-VÅR 2021–22:

• vi sätter upp byggstaket runt arbetsplatsen

• vi gallrar träd och buskar och marken förbereds

• stommen till nya naturum sätts på plats

• en del parkeringsplatser kommer att tas i anspråk under byggtiden.

Här kan du läsa mer om hur vi ska utveckla Skrylle: https://lund.se/…/tra…/skrylle—sa-utvecklar-vi-omradet
Visionsbild: Horisont Arkitekter