Nu bygger vi

Lekplatsen byggs om och vi får nya toaletter

 

Vi bygger om Skryllegården och ett nytt naturum för att berätta ännu mer om naturen och ge bättre service och information kring natur och friluftsliv. Detta händer i mars och framåt:

 

Lekplatsen vid Skryllegården byggs om. Gungorna och lekhuset på lekplatsen tas bort och hinderbanan och kompis-

gungan flyttas längre ut på gröningen. Flytten beräknas starta i början av mars. Tills flytten är klar hänvisar vi till naturleken.
Följ stigen vid sidan av naturum – skyltat ”Naturlek” för att hitta hit. Självklart går det fint att leka i resten av skogen.

 

Toaletterna på gaveln till restaurangbyggnaden stängs under vecka 9 och är sedan stängda under ombyggnaden.
Tillfälliga toaletter finns vid spårcentralen. Här finns även en handikapptoalett. Vi ska bygga nya toaletter i samband
med nya naturum.