Fiske i Rögle dammar

IMG_0724Rögle dammar är ett lättillgängligt och familjevänligt sportfiskeområde med iordningställda grillplatser, toaletter, vindskydd och ett flertal bryggor. Området består av fem dammar som hyser regnbåge, öring, gädda, abborre, mört, braxen och karp. Fisket är varierande för såväl nybörjare som den mer erfarne. Chansen att få napp är stor oavsett om du metar, spinn- eller flugfiskar.

Öppettider: På mobilen hittar du öppettiderna genom att scrolla hela vägen ner. 

Hitta hit

Rögle dammar finner du i nordvästra delen av Skrylleområdet, se områdeskartan. Kartan visar även de tre parkeringar som finns i anslutning till  dammarna.

Fiskekort

Fiskekort köps under vardagarna på Skryllegården eller med swish på 1235880125. Under helgtid i expeditionen vid damm 1 (östra dammen). Fiskekort till damm 3-5 kan också köpas på Fiskekompaniet i Lund. Se mer information under rubriken öppettider. Företag och kommunal förvaltning kan faktureras mot utfärdad rekvisition.

Fiskekortet ska alltid medföras vid fiske och på begäran kunna uppvisas tillsammans med legitimation. Att fiska utan giltigt fiskekort beivras som tjuvfiske och fiskeutrustningen kan beslagtas.

Damm 1 och 2 (östra dammarna)

Fiskarter: Regnbåge och laxöring, men även abborre och gädda.

Fiskemetoder: Spinn-, flug-, pimpelfiske och mete (se regler nedan). Vid fiske med bobby eller spinnfluga ska fisket ske aktivt.

Mete fiske får bedrivas med ett spö och endast enkelkrok är tillåtet. Det är tillåtet att använda flöten eller att bottenmeta med blytyngd. Majs, maggot, mask samt räka är tillåtet som agn. Powerbait och liknande artificiella produkter är inte tillåtet. All form mäskning och feederfiske är förbjudet.

Avgift dagskort

Vuxen 250 kr
Ungdom < 18 år 120 kr
Barn < 10 år Gratis på vuxens fiskekort och fångstkvot

Vad gäller i damm 1-2?

 • Kortet berättigar till fiske i alla fem dammarna.
 • Maxfångsten per vuxendagkort är 2 ädelfiskar och för ungdomskort 2 ädelfiskar.
 • Max två kort per dag/fiskare.
 • Regnbåge och öring får inte återsättas.
 • Fiskekortet är personligt och fångst får inte överlåtas.
 • Efter avslutat fiske ska fångsten av ädelfisk uppges för tillsynspersonalen oavsett om du har fått någon fisk eller inte.

Damm 3 – 5 (västra dammarna)

Fiskarter: Främst gädda, mört, abborre, braxen och karp.

Fiskemetoder: Mete, spinn-, flug-, och pimpelfiske.

Avgift dagskort

Avgift dagskort 60 kr för alla
Barn < 10 år Fiskar gratis på vuxens kort

Vad gäller i damm 3-5?

 • Fiskekortet gäller för att använda två spön.
 • Endast en enkelkrok per spö
 • Tält endast på platser som inte stör övriga gäster, ej på gångstigen
 • Baitboat är inte tillåtet
 • Avkrokningsmatta och håv avsett för storfisk skall finnas till hands
 • Lämna inte dina spö fiksandes längre stund (inte alls vid abborremete)
 • Ingen eldning på på andra än angivna platser
 • Ingen avverkning av skog och grenar
 • All karp, Braxen, Ruda och Sutare skall hanteras varsamt och återutsättas (gäller även abborre över 1 kg).

Tillgänglighet

 • I damm 1 finns en brygga anpassad för rullator, rullstol och permobil. Här finns en tillgänglighetsanpassad toalett som är öppen under våra öppettider. Det finns även en 40 meter lång flytbrygga.
 • I damm 1 finns två korta bryggor, i damm 2 två korta bryggor och i damm 5 en lång brygga.
 • Det finns möjlighet för personer med rörelsenedsättning att parkera bilen på avsedd plats intill damm 1.

Aktiviteter och tävlingar

 • År 2024 arrangeras kräftfiske i Rögle Dammar fredagen den 9 augusti i damm 4 & 5. Vi minskar antalet platser från 170 st till 120 st och fiskar i båda dammarna samma kväll.
  Länken till anmälan öppnar måndag den 8 april kl. 09:00.
  FULLBOKAT
 • Vi arrangerar även nattkräftfiske fredagen den 16 augusti preliminärt mellan kl. 20.00 och 03.00 i damm 1.
  Länken till anmälan öppnar måndag den 8 april kl. 09:00.
  FULLBOKAT
 • Anmälningarna släpps den 8 april kl. 09:00 och kommer att ske digitalt via skrylle.se. Anmälningsdagen har ändrats pga. branden på Skrylle.
 • Vintertid öppnar vi för pimpelfiske om isen är tillräckligt tjock. Upplysning om isens tjocklek och om fisket lämnas på Facebook under Rögle sportfiske.
 • Nattfiske för specimenfiskare tillåts efter överenskommelse med personalen.

Övrigt

 • Sällskap kan hyra grillstugan med plats för 15 – 20 personer.
 • Vid expeditionen finns rastmöbler och ett rensbord med vatten.
 • Det finns ett begränsat antal spinn- och flugspö till uthyrning. Metspön finns till försäljning.
 • All verksamhet på och vid dammarna sker på egen risk.

Kontakt

Tillsynspersonal når du under öppettid på expeditionen vid damm 1 (östra dammen) eller på tfn 046-587 53.

Det går också bra att maila till friluftsframjandet@skrylle.se.