Med hund i Skrylle

Du är välkommen att ta med din hund ut i Skrylles natur. I skogens västra del (väster om Dalby-Sandbyvägen) finns ett hundspår med skyltar som beskriver olika övningar för hundträning.

I skogens östra del (öster om Dalby-Sandbyvägen) ska hunden vara kopplad året runt. I den västra delen gäller att hunden inte får löpa lös under tidsperioden 1 mars – 20 augusti. Det finns mycket vilt i skogen så det är viktigt med bra kontroll på hunden även vintertid.

Om du vill träna med din hund bör du använda skogspartierna väster om Dalby-Sandbyvägen. Spår får inte läggas öster om vägen.

All organiserad träning ska ske väster om Dalbyvägen. Anordnar du en organiserad träningsverksamhet krävs det tillstånd från kommunen om den hålls utanför de angivna områdena (se karta).  Ansök om tillstånd via tekniska.forvaltningen@lund.se.

Det finns några områden som kan bokas av grupper för hundträning. Bokningarna anslås på denna sida. Vårens bokningar ska vara inlämnade senast den sista oktober (anslås i november). Höstens bokningar ska vara inne senast den sista april (anslås i maj). Bokning sker via naturreservat@skrylle.se.

Lunds brukshundsklubb har bokat område 2 och 3 följande datum under våren 2021:
3, 10, 17, 24, 31 januari
7, 14, 21, 28 februari
7, 14, 21, 28 mars
4, 11, 18, 25 april
2, 9, 16, 23, 30 maj
6, 13, 20, 27 juni

Följande dagar är område 2 och 3 bokade under hösten 2021 av Lunds brukshundsklubb (LB) respektive av Missing People (MP):
Augusti: 1 (LB), 8 (LB), 14 (MP), 15 (LB), 22 (LB), 28 (MP), 29 (LB) .
September: 2 (MP), 5 (LB), 9 (MP), 11 (MP), 12 (LB), 16 (MP), 19 (LB), 23 (MP), 25 (MP), 26 (LB), 30 (MP).
Oktober: 3 (LB), 9 (MP), 10 (LB), 17 (LB), 23 (MP), 24 (LB), 31 (LB).
November: 7 (LB), 13 (MP), 14 (LB), 21 (LB), 27 (MP), 28 (LB).
December: 5 (LB), 12 (LB), 19 (LB).