Med hund i Skrylle

Du är välkommen att ta med din hund ut i Skrylles natur. I skogens västra del (väster om Dalby-Sandbyvägen) finns ett hundspår med skyltar som beskriver olika övningar för hundträning.

I skogens östra del (öster om Dalby-Sandbyvägen) ska hunden vara kopplad året runt. I den västra delen gäller att hunden inte får löpa lös under tidsperioden 1 mars – 20 augusti. Det finns mycket vilt i skogen så det är viktigt med bra kontroll på hunden även vintertid.

Om du vill träna med din hund bör du använda skogspartierna väster om Dalby-Sandbyvägen. Spår får inte läggas öster om vägen.

All organiserad träning ska ske väster om Dalbyvägen. Anordnar du en organiserad träningsverksamhet krävs det tillstånd från kommunen om den hålls utanför de angivna områdena (se karta). Ansök om tillstånd via tekniska.forvaltningen@lund.se.

Område 1-4 på kartan kan bokas av grupper för hundträning. Bokningarna anslås på denna sida. Bokning sker via naturreservat@skrylle.se.

Nedan redovisas bokningar  de anges med datum och inom parentes områden och förening. Missing People (MP), Frisk Hund-syd (FH) och Birgitta Jöneros (BJ), Noe Hundkunskap (NH).

Bokningar januari – juni 2024

Januari: 2 (4 FH), 3 (1 FH), 20 (2BJ)

Februari: 3 (3MP), 17 (2 BJ), 18 (1 NH), 25 (3 NH)

Mars: 3 (1 NH), 3 (2 BJ), 10 (3 NH), 17 (1 NH), 24 (3 NH)

April: 1 (2 BJ), 5 (3 FH), 7 (1 FH), 13 (3 NH), 14 (1 FH), 20 (1 BJ), 20 (3 NH), 21 (2&3 FH), 27 (1 NH), 28 (2 FH), 28 (3 MP)

Maj: 4 (3 NH), 5 (1&3 FH), 9 (2 BJ), 11 (1 NH), 18 (3 NH), 19 (2&3 FH), 25 (1 NH), 26 (2&4 FH)

Juni: 1 (1 BJ), 2 (1 FH), 2 (3 NH), 9 (3 FH), 16 (2&4 FH), 23 (2 MP), 29 (2 BJ), 30 (2 FH)

Bokningar juli – augusti 2024

Juli: 6 (3 MP)

Augusti: 25 (1 MP)

September:

Oktober:

November:

December: