Fiske i Rögle dammar

IMG_0724Rögle dammar är ett lättillgängligt och familjevänligt sportfiskeområde med iordningställda grillplatser, toaletter, vindskydd och ett flertal bryggor. Området består av fem dammar som hyser regnbåge, öring, gädda, abborre, mört, braxen och karp. Fisket är varierande för såväl nybörjare som den mer erfarne. Chansen att få napp är stor oavsett om du metar, spinn- eller flugfiskar.

Öppettider: På mobilen hittar du öppettiderna genom att scrolla hela vägen ner. 

Hitta hit

Rögle dammar finner du i nordvästra delen av Skrylleområdet, se områdeskartan. Kartan visar även de tre parkeringar som finns i anslutning till  dammarna.

Fiskekort

Fiskekort köps under vardagarna på Skryllegården och under helgtid i expeditionen vid damm 1 (östra dammen). Se mer information under rubriken öppettider. Företag och kommunal förvaltning kan faktureras mot utfärdad rekvisition.

Fiskekortet ska alltid medföras vid fiske och på begäran kunna uppvisas tillsammans med legitimation. Att fiska utan giltigt fiskekort beivras som tjuvfiske och fiskeutrustningen kan beslagtas.

Damm 1 och 2 (östra dammarna)

Fiskarter: Regnbåge och laxöring, men även abborre och gädda.

Fiskemetoder: Spinn-, flug- och pimpelfiske. Extra påhäng på reven, agn på krokarna eller mete är inte tillåtet. Vid fiske med bobby eller spinnfluga ska fisket ske aktivt.

Avgift dagskort

Vuxen 200 kr
Ungdom < 18 år 100 kr
Barn < 10 år Gratis på vuxens fiskekort och fångstkvot

Vad gäller i damm 1-2?

 • Kortet berättigar till fiske i alla fem dammarna.
 • Maxfångsten per vuxenkort är 2 ädelfiskar och för ungdomskort 2 ädelfiskar.
 • Max två kort per dag/fiskare.
 • Regnbåge och öring får inte återsättas.
 • Fiskekortet är personligt och fångst får inte överlåtas.
 • Efter avslutat fiske ska fångsten av ädelfisk uppges för tillsynspersonalen oavsett om du har fått någon fisk eller inte.

Damm 3 – 5 (västra dammarna)

Fiskarter: Främst gädda, mört, abborre, braxen och karp.

Fiskemetoder: Mete, spinn-, flug-, och pimpelfiske.

Avgift dagskort

Avgift dagskort 50 kr för alla
Barn < 10 år Fiskar gratis på vuxens kort

Vad gäller i damm 3-5?

 • Ingen maxfångst.
 • Fiskekortet gäller för att använda två spön.
 • Braxen och karp ska återsättas. Detta gäller även abborre över 1 kg.

Tillgänglighet

 • I damm 1 finns en brygga anpassad för rullstolsburna. Här finns en tillgänglighetsanpassad toalett som är öppen under våra öppettider. Det finns även en 40 meter lång flytbrygga.
 • I damm 1 finns två korta bryggor, i damm 2 två korta bryggor och i damm 5 en lång brygga.
 • Det finns möjlighet för personer med rörelsenedsättning att parkera vid expeditionen.

Aktiviteter och tävlingar

 • Under augusti anordnas det kräftfiske i dammarna. År 2022 arrangeras kräftfiske den 12 och 13 augusti. Anmälningarna släpps den 28 mars kl 08.00 och kommer att ske digitalt via skrylle.se.
 • Barnkalas med fiske i det fria är en annorlunda och rolig upplevelse. Kontakta oss för bokning och eventuell hjälp med arrangemanget.
 • Under  maj – september pågår tävlingen ”Månadens största regnbåge” där du kan bli prisbelönt. Fångsten ska omedelbart uppvisas, vägas och noteras av tjänstgörande tillsynsman. Tävlingen sker i samarbete med Fiskekompaniet.
 • Vintertid öppnar vi för pimpelfiske om isen är tillräckligt tjock. Upplysning om isens tjocklek och om fisket lämnas på expeditionstelefonen, se nedan.
 • Nattfiske för specimenfiskare tillåts efter överenskommelse med personalen.

Övrigt

 • Sällskap kan hyra grillstugan med plats för 15 – 20 personer.
 • Vid expeditionen finns rastmöbler och ett rensbord med vatten.
 • Det finns ett begränsat antal spinn- och flugspö till uthyrning. Metspön finns till försäljning.
 • All verksamhet på och vid dammarna sker på egen risk.

Kontakt

Tillsynspersonal når du under öppettid på expeditionen vid damm 1 (östra dammen) eller på tfn 046-587 53.

Det går också bra att maila till friluftsframjandet@skrylle.se.