Fiske i Rögle dammar

IMG_0724Rögle dammar är ett lättillgängligt och familjevänligt sportfiskeområde med iordningställda grillplatser, toaletter, vindskydd och ett flertal bryggor. Området består av fem dammar som hyser regnbåge, öring, gädda, abborre, mört, braxen och karp. Fisket är varierande för såväl nybörjare som den mer erfarne. Chansen att få napp är stor oavsett om du metar, spinn- eller flugfiskar.

Hitta hit

Rögle dammar finner du i nordvästra delen av Skrylleområdet, se områdeskartan. Kartan visar även de tre parkeringar som finns i anslutning till  dammarna.

Fiskekort

Fiskekort köps hos tillsynspersonalen i expeditionen vid damm 1 (östra dammen). Betalning sker kontant eller med Swish (vi tar inte betalkort). Företag och kommunal förvaltning kan faktureras mot utfärdad rekvisition.

Fiskekortet ska alltid medföras vid fiske och på begäran kunna uppvisas tillsammans med legitimation. Att fiska utan giltigt fiskekort beivras som tjuvfiske och fiskeutrustningen kan beslagtas.

Damm 1 och 2 (östra dammarna)

Fiskarter: Regnbåge och laxöring, men även abborre och gädda.

Fiskemetoder: Spinn-, flug- och pimpelfiske. Extra påhäng på reven eller mete är inte tillåtet.

Avgift dagskort

Vuxen 200 kr
Ungdom < 18 år 100 kr
Barn < 10 år Gratis på vuxens fiskekort och fångstkvot

Vad gäller i damm 1-2?

 • Kortet berättigar till fiske i alla fem dammarna.
 • Maxfångsten per vuxenkort är 2 ädelfiskar och för ungdomskort 2 ädelfiskar.
 • Max två kort per dag/fiskare.
 • Regnbåge och öring får inte återsättas.
 • Fiskekortet är personligt och fångst får inte överlåtas.
 • Efter avslutat fiske måste du uppge fångsten av ädelfisk för tillsynspersonalen oavsett om du har fått någon fisk eller inte.

Damm 3 – 5 (västra dammarna)

Fiskarter: Främst gädda, mört, aborre, braxen och karp.

Fiskemetoder: Spinn-, flug-, och pimpelfiske samt fiske med fem angeldon.

Avgift dagskort

Avgift dagskort 50 kr för alla
Barn upp till 9 år Fiskar gratis på målsmans kort

Vad gäller i damm 3-5?

 • Ingen maxfångst.
 • Fiskekortet gäller till att använda två spön.
 • Braxen och karp ska återsättas. Detta gäller även abborre över 1 kg.

Tillgänglighet

 • I damm 1 finns en brygga anpassad för rullstolsburna. Här finns en tillgänglighetsanpassad toalett som är öppen under våra öppettider. Det finns även en 40 meter lång flytbrygga.
 • I damm 2 finns två korta bryggor och i damm 5 en lång brygga.
 • Det finns möjlighet för rörelsehindrade personer att parkera vid expeditionen.

Aktiviteter och tävlingar

 • Under augusti anordnas det kräftfiske i dammarna. OBS! År 2020 är kräftfisket inställt på grund av Coronapandemin. Samtliga deltagare har fått möjlighet att behålla sina platser till år 2021.
 • Barnkalas med fiske i det fria är en annorlunda och rolig upplevelse. Kontakta Lars Assargren på tfn 076-1801340 för bokning och ev. hjälp med arrangemanget.
 • Under  maj – september pågår tävlingen ”Månadens största regnbåge” där du kan bli prisbelönt. Fångsten ska omedelbart uppvisas, vägas och noteras av tjänstgörande tillsynsman. Tävlingen sker i samarbete med Fiskekompaniet.
 • Vintertid öppnar vi för pimpelfiske om isen är tillräckligt tjock. Upplysning om isens tjocklek och om fisket lämnas på expeditionstelefonen, se nedan.
 • Nattfiske för specimenfiskare tillåts efter överenskommelse med personalen.

Övrigt

 • Sällskap kan hyra grillstugan med plats för 15 – 20 personer.
 • Vid expeditionen finns rastmöbler och ett rensbord med vatten.
 • Det finns ett begränsat antal spinn- och flugspö till uthyrning. Metspön finns till försäljning.
 • All verksamhet på och vid dammarna sker på egen risk.

Kontakt

Tillsynspersonal når du under öppettid på expeditionen vid damm 1 (östra dammen) eller på tfn 046-587 53.

Verksamhetsansvarig är Lars Assargren, tfn 076-180 13 40 (Obs! Ej Swishnummer).