Motionsspår

Med start vid Skryllegårdens motionsanläggning utgår ett flertal motionsspår. Fyra spår är elbelysta från kl 06 till gryning samt från skymning till kl 22. Omklädningsrum, dusch och bastu finns i anslutning till gymmet vid Skryllegården.  Ett tillgänglighetsanpassat spår finns söder om Skryllegården.

TILLGÄNGLIGHET

Eljusspåren med hårdpackad underlag av stenmjöl, sand och grus har en varierande bredd mellan 1,10 m och 2,50 m, och varierande lutningar mellan 4 till 11 procent. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.