Röda spåret 3 km (elljusspår)

Röda spåret är välpreparerat och belyst. Det används flitigt för både promenader och löpning, du kan oftast gå torrskodd och spåret lämpar sig även för barnvagnar. Sträckan löper genom främst lövskog och kortare sträckor med gran. Spåret har i stora delar svag lutning neråt i södergående riktning och i slutet finns ett par branta backar. Uppmätt längd är 2996 m.

TILLGÄNGLIGHET

Motionsspår med varierande bredd (1,10-2,50 m) och lutningar (4-11 procent). Bänkar saknas längs spåret, men finns ibland vid intilliggande platser. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.