Naturreservatet Skrylle

Naturreservatet Skrylle är 565 ha stort. Det sträcker sig från Dalby i söder till stenbrottet norr om Skryllegården. I väster utgör Rögle dammar gräns medan det angränsande naturreservatet Måryd och den gamla sockengränsen är områdets östra granne.

Naturreservatet ägs av Lunds kommun och Stiftelsen Skånska Landskap. Det köptes in för att skapa ett friluftsområde men även för att gynna växter och djur i området. Lunds kommuns tekniska förvaltning är naturvårdsförvaltare dvs har Länsstyrelsens uppdrag att sköta området.

Vid bildande av naturreservat kan det beslutas om särskilda regler för markägarens och besökares användande av området. Se nedan för en lista på vad du som besökare ska tänka på.

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. Björnbärsplockning brukar vara populärt under sensommaren. Naturum Skrylle kan ge dig mer information om vad som finns att se och göra i området.

Som besökare ska du

  • Alltid ha din hund i koppel öster om Dalby-Sandbyvägen. Väster om vägen får hunden vara lös men under uppsikt och kontroll dvs ”i kort koppel”. Respektera övriga besökare och se till att hunden ej skrämmer eller driver vilt. Detta gäller särskilt under perioden 1 mars – 20 augusti.
  • Ha fått tillstånd från naturvårdsförvaltaren, dvs Tekniska förvaltningen, innan tävlings- eller övriga arrangemang anordnas i området.
  • Endast göra upp eld på anvisade eld- och grillplatser.

  • Endast rida på markerade ridvägar. Ridning är även tillåtet på vissa markerade skogsvägar.
  • Endast cykla på markerade cykelvägar. Cykling i terrängen och på naturstigar är ej tillåtet.
  • Inte skada naturen. Du får inte ”gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd, buskar och stubbar”.
  • Respektera övriga besökare genom att inte störa och föra oväsen i onödan.

Notera att de olika naturreservaten i området har delvis olika bestämmelser. Se Länsstyrelsen i Skånes hemsida för mer information.