Mountainbike

På slingriga stigar, över rötter och stenar, och genom barr- och lövskog går mountainbikespåret i Skrylle. Spåret är ca 11 km långt och graderas som medelsvårt, med vissa krävande passager.

Om du kommer med bil är det lämpligt att starta och sluta på parkeringsplatserna vid Dalbybadet eller Skryllegården. Vid Skryllegården följer MTB-spåret den asfalterade cykelvägen västerut och passerar under Dalby-Sandbyvägen. Därefter går spåret i skogsterräng ner till Dalby. När spåret närmar sig Dalby går det på asfalterad cykelväg genom ett bostadsområde och därefter mot Dalbybadet. Därifrån tar återigen skogsterräng vid hela vägen tillbaks till Skryllegården. Se karta över spårets sträckning – Mountainbikespår (PDF).

Inom naturreservatet är det endast tillåtet att cykla på anvisat MTB-spår och anvisade cykelvägar (skogsbilvägarna). MTB-spåret är markerat med rosa färgmarkeringar och MTB-symboler på gröna skyltar. Det är inte tillåtet att cykla på löparspår och andra stigar inom området.

Cykel utrustad med grova däck, kraftiga bromsar och låg utväxling, rekommenderas starkt. Använd även hjälm och handskar.

Lämna företräde gentemot vandrare och löpare där MTB-spåret korsar andra motionsspår och stigar. Vid dessa korsningar finns tydliga varningsskyltar. Vid startplatserna är det ”blandad trafik” – visa hänsyn, anpassa hastigheten och påkalla uppmärksamhet.

Välkommen ut i spåret!