Rida i Skrylle

ridning2Det finns möjlighet att rida inom Skrylle på olika ridslingor. Det är endast tillåtet att rida på de ridvägar och skogsvägar som är skyltade med ridning tillåten.

I den västra delen av Skrylle kan man rida en kort kuperad slinga över Rögletippen på en anlagd ridväg. En lite längre runda går från Rögletippen österut via skogsvägar mot P-platsen vid Billebjärsvägen. Efter en kortare slinga norrut vänder ridvägen åter västerut mot Rögletippen.

Det är även möjligt att rida längs Hällestadsvägen som löper genom Skrylleområdet från Dalbyvägen till Torna Hällestad. I söder finns det ridmöjligheter på den gamla banvallen ”Hällestadsspåret”. Från Hällestadsvägen kan man rida ner till spåret och via en slinga om ca 5 km komma åter till Hällestadsvägen.

Vid Rögletippen finns det en större p-plats där avlastning av hästar oftast är möjlig. I den södra delen av Skrylle finns det en större parkeringsplats öster om Dalby-Sandbyvägen. Här finns det också plats för avlastning av hästar. För karta se här.

Tänk på

– att inom naturreservatet får ridning endast ske på anvisade ridvägar, dvs markerade ridvägar och skogsvägar där ridning är markerad som tillåten
– att ta hänsyn till andra som rör sig i området