Naturstigar

Skrylleområdet erbjuder många fina naturstigar och vandringsleder. Lederna passerar varierande miljöer i form av fäladsmark, Ula kärr, Trollskogen med dess vresbokar och Måkullsbacken med en fantastisk utsikt. Det finns kortare rundor i närområdet och Skåneledens rundslinga om ca 17 km. Mullestigen och Vilsestigen är båda korta med roliga uppgifter för mindre barn. Här beskrivs de olika stigarnas längd och karaktär.

Billebjersrundan 8,5 km

En ca 8,5 km lång runda av varierande karaktär. Leden passerar…

Hundspåret 4,7 km

Längs hundspåret finns det informationsskyltar som visar lydnadsövningar…

Skåneleden 17 km rundslinga

Från Skryllegården utgår en rundslinga av Skåneleden. Leden…

Myrstigen ca 3 km

Myrstigen är en ca 3 km lång slinga, huvudsakligen på naturstigar.…

Sinnenas stig

Sinnenas stig är ca 1 km lång och startar vid Åkestorpsvägens…

Bokstigen 1,5 km

Bokstigen är en kort slinga om ca 1,5 km som går genom vacker…

Trädstigen ca 1 km

I södra delen av Skrylleområdet finns en ca 1 km lång rödmarkerad…

Ulastigen ca 4 km

Ulastigen är en ca 4 km lång slinga som startar med en träportal…

Vilsestigen

Utmed den ca 800 meter långa stigen finns enkla skyltar med…

Mullestigen

Mullestigen är ca 800 meter lång och en lagom promenad för…