Mullestigen

Mullestigen är ca 800 meter lång och en lagom promenad för mindre barn. Här bjuder Skogsmulle in till naturens egen hinderbana och stationer med uppdrag längs vägen. Bygg en koja, leta fågelholkar, gissa vem som bor i träden, hoppa på stubbar och klättra i träd. Skogsmulle lär barnen att det är roligt och spännande att vistas i naturen. Äventyret slutar vid Mulles koja där det passar bra med en liten fika. Stigen är inte lämplig för barnvagn. Skyltning från informationscentralen vid Skryllegården leder dig till Mullestigens portal.

TILLGÄNGLIGHET

Mullestigen är ca 800 meter lång och bjuder in till promenad med  mindre barn. Här finns Skogsmulles egen, ej anpassade, hinderbana med stationer och uppdrag längs vägen som visar barnen att det är roligt och spännande i naturen.