Tillgänglighet

Här finner du en del information som kan vara bra att veta kring tillgänglighet i Skrylle och vid Skryllegården. Mer detaljerad tillgänglighetsinformation finns att hämta på Equality.se

Parkeringsplatser

Det finns några mindre parkeringsplatser utmed vägen mellan Dalby och Södra Sandby. Dessa är skyltade ”Naturreservat P”. Vid Skryllegården finns en stor parkeringsplats och det finns två handikappsplatser vid restaurangbyggnadens gavel. Bussar kan köra ända fram till Skryllegårdens byggnader för att släppa av personer, men parkering ska ske i parkeringsytorna längst bort från byggnaderna .

Grillplatser

Grillplats Wege, nummer 11, som ligger längs det anpassade 1,2 km-spåret har grill och plats för 4-5 rullstolar. Där finns två mindre bänkar längs väggarna. Wege ligger en bit från toaletter.

Områdets övriga grillplatser har inte hårdgjord beläggning men några av platserna har ändå en förhållandevis god tillgänglighet, till exempel nummer 2 som har en upphöjd grill. Underlaget är gräs men oftast hårt och fast. Vind- och regnskydd saknas. Platsen ligger nära toaletter och parkering.

Grillplats 12 ligger nära Skryllegården och lättillgängliga motionsspår. Här finns också en upphöjd grill.

Toaletter

Det finns toaletter vid Skryllegården. Två av dessa är handikappanpassade. Den ena ligger inne i receptionsbyggnaden och den andra vid skyltcentralen bredvid restaurangen.

Det finns även torrklosetter vid Måryds naturreservat, Prästaskogens naturreservat och vid Dalby Söderskog. Dessa saknar tillgång till vatten och är ej uppvärmda. Det går att ta sig in med rullstol men de uppfyller ej kraven för handikappanpassning. I anslutning till naturleken finns en bajamaja uppställd.

Naturum Skrylle

Naturumbyggnaden är tillgänglig för personer i rullstol och har handikapptoalett inomhus (ej med brits). Hör av dig till naturum@lund.se om du vill veta mer om tillgängligheten.

Restaurangen

Restaurangen är tillgänglig för rullstolar via entrén vid uteplatsen. Handikapptoalett finns via huvudentrén.

Motionsspår

Det finns fem preparerade motionsspår, varav fyra är elbelysta (1,2 km, 2,2 km, 3 km och 5 km).

Motionsspåret 1,2 km (även kallat lätta spåret) är anpassat för personer med rörelsehinder och även för rullstolar. Underlaget består av packat fint grus. Det kan behövas assistans i vissa backar. Utmed stigen finns ett antal bänkar med armstöd utplacerade med ca 100 meters mellanrum. Utmed spåret finns vindskyddet Wege för 4-5 rullstolar, en ljudinstallation med några av skogens djur och en motorikbana för rullstolar. Motorikbanan är en spännande utmaning också för gående med rörelsenedsättning.

I övrigt är även 3 km spåret lättframkomligt. Beläggningen består av fint grus och är farbart så länge kraftigt regn inte spolat undan gruset. Det finns några backar där assistans kan behövas. Bänkar saknas.

Med elscooter är även 5 km spåret tillgängligt och sommartid är även de större skogsvägarna normalt framkomliga. Det sker transporter med arbetsmaskiner inom området vilket kan påverka framkomligheten på skogsvägarna.

Rögle dammar

Vid Rögle dammar finns en fiskebrygga anpassad för personer i rullstol och toaletten vid dammarna är handikappanpassad. Personer med rörelsehinder kan parkera i direkt anslutning till fiskebryggan och toaletten – vid expeditionen.