Om Skrylleområdet

Skrylleområdet är ett stort motions- och friluftsområde som består av flera sammanlänkade naturreservat. Området ligger mellan Dalby och Södra Sandby och dess centrum utgörs av Skryllegården. Vandringsleder och spår leder besökaren ut i både skogs- och kulturlandskap av olika karaktär. Möjligheter finns till fina upplevelser i naturen året om. Välkommen på upptäcktsfärd!

Välbesökt friluftsområde

Skrylle är ett av södra Sveriges mest välbesökta friluftsområden med cirka 600.000 besök per år. De flesta lundabor besöker Skrylle någon gång under året.

Skrylle är, liksom angränsande naturområden, naturreservat. Naturreservatet Skrylle benämns ofta bara Skrylle och utgör tillsammans med omgivande naturreservat och nationalparken Dalby Söderskog det så kallade Skrylleområdet.

Skryllegården är Skrylles centrum och naturliga utgångspunkt för motionärer och övriga besökare till naturområdet . Här finns en motionsanläggning med gym, dusch och bastu. Skrylle Restaurang och Café serverar mat alla dagar i veckan. Receptionens personal besvarar gärna dina frågor och här kan du också köpa kartor, vandringsböcker och ved till grillen.

I naturum Skrylle kan du lära dig om naturreservatets växter, fåglar, insekter och djur. Även kulturhistoria och geologi har sin plats här. Inomhusutställningen är öppen alla dagar kl. 9-16, förutom några enstaka helgdagar. Utomhusutställningen kan man besöka när som helst. Under vår och höst är naturum bemannat av en naturvägledare.

Rögle sportfiske, väster om Skrylle, erbjuder fiske efter bl a regnbåge och abborre. Fiskekort kan köpas av personalen vid sportfiskeanläggningen.

 

Natur, växter och djur

Skrylleområdet ligger på Romeleåsens nordvästra del. Berggrunden består av gnejs och granit, men också av kvartsit som bryts i stenbrottet norr om Skryllegården. I områdets östra del finns grusåsar t ex Borelundsåsen och Knivsåsen som avsattes vid den senaste istiden.

Nordost om Skryllegården ligger områdets högsta punkt, Boks backe, 123 m ö h. I Skrylleområdet finns växter som trivs på näringsfattig mark uppe på åsen, men även näringskrävande och kalkgynnade växter förekommer t ex hålnunneört och gulsippa i Dalby Söderskog. I fäladsmarkerna (gammal betesmark/utmark) finns en betespräglad flora med arter som granspira, kattfot och jungfrulin. De bäst bevarade fäladsmarkerna finns vid Måryd och i området mellan Dalby och Torna Hällestad.

Skogen är till stora delar planterad i sen tid men gammal ädellövskog kan upplevas i bl a Dalby Söderskog, Prästaskogen och Knivsåsen. Gryteskog är växtplats för en speciell form av bok som kallas vresbok. Den växer sig knotig och vriden och får en paraplyformad krona.

I Skrylleområdet ersätts granskogen successivt av lövskog. De ädla lövträden bok och ek planteras ofta med en skärm av björk som skydd.

Med lite tur kan vandraren stöta på rådjur, dovhjort och vildsvin i området.

Kom ihåg!

I naturreservaten gäller särskilda bestämmelser för skydd av naturen – allemansrätten gäller ej. Se skyltar vid varje naturreservat för mer information.
• Skada inte mark och växter – bryt inte kvistar på buskar och träd.
• Stör inte djurlivet – ha hundar i koppel.
• Kontakta förvaltarna eller Skryllegården för råd om tältplatser och övernattning.
• Elda endast på iordningställda eldplatser.

• Lämna inget skräp efter dig.

Förvaltning

Naturreservaten i Skrylleområdet är under både enskild och offentlig ägo. De förvaltas av Länsstyrelsen samt Lunds kommun. Stiftelsen Skånska Landskap äger delar av Skrylle naturreservat.

Friluftsfrämjandet i Lund driver Skryllegården och Rögle Sportfiske på uppdrag av Lunds kommun. Restaurangverksamheten liksom gymmet är utarrenderade till privata entreprenörer. Naturum Skrylle drivs av Lunds kommun.