Bokstigen 1,5 km

Bokstigen är en kort slinga om ca 1,5 km som går genom vacker bokskog. Stigen är inte preparerad och kan vid blöta perioder vara lite lerig. Starten är vid Dalbybadets parkering i direkt anslutning till grillhuset. Bokstigen är utmärkt med vita prickar på träden.

Billebjersrundan 8,5 km

En ca 8,5 km lång runda av varierande karaktär. Leden passerar skog, Rögle fiskedammar samt jordbrukslandskap och består i stora delar av lättgången grusväg. Ungefär halvvägs kommer du till Billebjär – ett berg i dagen mitt i jordbrukslandskapet. Uppe på toppen har du en härlig utsikt över slätten. Tar du av en liten bit från stigen, vid torrdasset, möts du av ett gammalt stenbrott som idag är en sjö omgiven av branta klippstup. Vid södra sidan når man sjön och där finns också en grillplats. Sträckningen över Billebjär är kuperad och har en del branta partier.

Hundspåret 4,7 km

Längs hundspåret finns det informationsskyltar som visar lydnadsövningar att göra med din hund. Spåret varierar mellan mindre stigar i skogsterräng och cykel- och skogsvägar. Vägen mellan Dalby och Södra Sandby passerar du genom en gångtunnel.

Myrstigen ca 3 km

Myrstigen är en ca 3 km lång slinga, huvudsakligen på naturstigar. Här passerar du Skryllesjön, Måryds fälad, Måkullsbacken och Boijsens dammar. Från Måkullsbacken har du en magnifik utsikt över Vombsänkan. Det ligger en fin rastplats med bänkar, soptunna och grillplats nere vid dammarna. Det finns ett torrdass ungefär halvvägs, vid Mårydsreservatets parkeringsplats. Längs spåret finns ett par branta stättor. En trevlig runda för barnfamiljer, men lämpar sig inte för barnvagn. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar. Du kan hämta en folder över stigen i naturum eller i Skryllegårdens reception.

TILLGÄNGLIGHET

En cirka 3 Km lång slinga naturlig orörd/ej tillgängliganpassad med mycket omjämnheter, stenar och rötter.

Sinnenas stig

Sinnenas stig är ca 1 km lång och startar vid Åkestorpsvägens parkeringsplats. Stigen anknyter också till Ulastigen. Längs stigen kan du komma ner i varv och låta naturen kommer nära. Du passerar bland annat en porlande bäck och varierad natur. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

TILLGÄNGLIGHET

En stig som startar i direkt anslutning till P-platsen vid Åkestorpsvägen är en naturlig orörd/ej tillgänglighetsanpassad stig, cirka 1000 m lång. Här kommer man mycket nära naturen och man kan uppleva varierande natur med alla sina sinnen i lungn och ro. Markunderlaget är mycket ojämnt och det förekommer rötter och stenar i stigen.

Skåneleden 17 km rundslinga

Från Skryllegården utgår en rundslinga av Skåneleden. Leden passerar bland annat förbi fäladsmark, ett vattenfyllt stenbrott, spännande åsformationer och Trollskogen med dess vackra vresbokar. Rundan går längs naturstigar förutom i närheten av Skryllegården där slingan följer motionsspåren. En mycket trevlig halvdagsvandring.

Trädstigen ca 1 km

I södra delen av Skrylleområdet finns en ca 1 km lång rödmarkerad stig som passerar drygt 50 olika träd-och buskarter. Vid varje art finns en informationsskylt. I anslutning till stigen finns en parkering och en grillplats. Grillplatsen är inte bokningsbar.

Ulastigen ca 4 km

Ulastigen är en ca 4 km lång slinga som startar med en träportal vid naturum. Stigen går genom bokskogar, över Skrölle backars fäladsmark (betesmark med får), genom trolsk granskog med mossbeklädda stenar, alkärr och hällmarker med tallskog. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i lugnt tempo. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

TILLGÄNGLIGHET

Ulastigen löper som en förlängning av Sinnenas stig, ca 4 km lång, ej tillgänglighetsanpassad, slinga som startar vid en träportal vid naturum. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i lugnt tempo. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

Vilsestigen

Utmed den ca 800 meter långa stigen finns enkla skyltar med pojken Vilse som lär barn hur de ska göra om de gått vilse. Han visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka chansen att bli hittade välbehållna. Rundan är kort och en lagom promenad för mindre barn. Stigen är inte lämplig för barnvagn. Stigen startar och slutar vid naturum.

TILLGÄNGLIGHET

Vilsestigen, 1200 m, startar i direkt anslutning till Naturum. Vilsestigen är ett äventyrsspår som syftar till att lära barn att hitta i skogen med informationstavlor som hjälp till självhjälp. Stigen är naturlig orörd/ej tillgänglighetsanpassad med mycket ojämnheter i marken med rötter och stenar som kan vara hinder.

Mullestigen

Mullestigen är ca 800 meter lång och en lagom promenad för mindre barn. Här bjuder Skogsmulle in till naturens egen hinderbana och stationer med uppdrag längs vägen. Bygg en koja, leta fågelholkar, gissa vem som bor i träden, hoppa på stubbar och klättra i träd. Skogsmulle lär barnen att det är roligt och spännande att vistas i naturen. Äventyret slutar vid Mulles koja där det passar bra med en liten fika. Stigen är inte lämplig för barnvagn. Skyltning från informationscentralen vid Skryllegården leder dig till Mullestigens portal.

TILLGÄNGLIGHET

Mullestigen är ca 800 meter lång och bjuder in till promenad med  mindre barn. Här finns Skogsmulles egen, ej anpassade, hinderbana med stationer och uppdrag längs vägen som visar barnen att det är roligt och spännande i naturen.