Ulastigen ca 4 km

Ulastigen är en ca 4 km lång slinga som startar med en träportal vid naturum. Stigen går genom bokskogar, över Skrölle backars fäladsmark (betesmark med får), genom trolsk granskog med mossbeklädda stenar, alkärr och hällmarker med tallskog. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i lugnt tempo. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

TILLGÄNGLIGHET

Ulastigen löper som en förlängning av Sinnenas stig, ca 4 km lång, ej tillgänglighetsanpassad, slinga som startar vid en träportal vid naturum. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i lugnt tempo. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.