Skåneleden 15 km rundslinga

Från Skryllegården utgår en rundslinga av Skåneleden. Leden passerar bland annat förbi fäladsmark, ett vattenfyllt stenbrott, spännande åsformationer och Trollskogen med dess vackra vresbokar. Rundan går längs naturstigar förutom i närheten av Skryllegården där slingan följer motionsspåren. En mycket trevlig halvdagsvandring.