Myrstigen ca 3 km

Myrstigen är en ca 3 km lång slinga, huvudsakligen på naturstigar. Här passerar du Skryllesjön, Måryds fälad, Måkullsbacken och Boijsens dammar. Från Måkullsbacken har du en magnifik utsikt över Vombsänkan. Det ligger en fin rastplats med bänkar, soptunna och grillplats nere vid dammarna. Det finns ett torrdass ungefär halvvägs, vid Mårydsreservatets parkeringsplats. Längs spåret finns ett par branta stättor. En trevlig runda för barnfamiljer, men lämpar sig inte för barnvagn. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar. Du kan hämta en folder över stigen i naturum eller i Skryllegårdens reception.

TILLGÄNGLIGHET

En cirka 3 Km lång slinga naturlig orörd/ej tillgängliganpassad med mycket omjämnheter, stenar och rötter.