Vilsestigen

Utmed den ca 800 meter långa stigen finns enkla skyltar med pojken Vilse som lär barn hur de ska göra om de gått vilse. Han visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka chansen att bli hittade välbehållna. Rundan är kort och en lagom promenad för mindre barn. Stigen är inte lämplig för barnvagn. Stigen startar och slutar vid naturum.

TILLGÄNGLIGHET

Vilsestigen, 1200 m, startar i direkt anslutning till Naturum. Vilsestigen är ett äventyrsspår som syftar till att lära barn att hitta i skogen med informationstavlor som hjälp till självhjälp. Stigen är naturlig orörd/ej tillgänglighetsanpassad med mycket ojämnheter i marken med rötter och stenar som kan vara hinder.