Trädstigen ca 1 km

I södra delen av Skrylleområdet finns en ca 1 km lång rödmarkerad stig som passerar drygt 50 olika träd-och buskarter. Vid varje art finns en informationsskylt. I anslutning till stigen finns en parkering och en grillplats. Grillplatsen är inte bokningsbar.