Sinnenas stig

Sinnenas stig är ca 1 km lång och startar vid Åkestorpsvägens parkeringsplats. Stigen anknyter också till Ulastigen. Längs stigen kan du komma ner i varv och låta naturen kommer nära. Du passerar bland annat en porlande bäck och varierad natur. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

TILLGÄNGLIGHET

En stig som startar i direkt anslutning till P-platsen vid Åkestorpsvägen är en naturlig orörd/ej tillgänglighetsanpassad stig, cirka 1000 m lång. Här kommer man mycket nära naturen och man kan uppleva varierande natur med alla sina sinnen i lungn och ro. Markunderlaget är mycket ojämnt och det förekommer rötter och stenar i stigen.