Jakt i Skrylle

Jaktlaget jagar i Skrylleområdet kl. 09:00-17:00 den 3 oktober,…

Gröna/gulgröna spåret 7 km

Efter ca 4,7 km på milspåret kan du ta av till vänster längs…

Gröna spåret 9,7 km

”Milen” löper de första 4 km längs väl preparerade spår.…

Gula spåret 5 km (elljusspår)

Gula spåret är välpreparerat och är det som används mest…

Röda spåret 3 km (elljusspår)

Röda spåret är välpreparerat och belyst. Det används flitigt…

Blå spåret 2,2 km (elljusspår)

Direkt öster om Skryllegården löper det blå spåret som är…

Rödvita spåret 1,2 km (elljusspår)

Spåret löper direkt söder om Skryllegården, är väl preparerat…