Rödvita spåret 1,2 km (elljusspår)

Spåret löper direkt söder om Skryllegården, är väl preparerat och lättframkomligt. Spåret är framkomligt med rullstol men ledsagare kan behövas då underlaget är grus. Längs spåret finns ett flertal bänkar placerade. Uppmätt längd är 1205 m.

TILLGÄNGLIGHET

Det enklaste och mest tillgängliga motionsspåret, med svaga lutningar och en fri bredd på ca 2,5 m. Lösa vägkanter förekommer.

Sittbänkar finns ca var 250:e meter.Bänkarnas sitthöjd 0,45 m; armstödens höjd 0,65 m, sittytans djup 0,38 m, ryggstödets höjd 0,86 m, sittytans djup 0,38 m. Efter ca halva banan finns en sittplats med utställning av djurmotiv, vilka också är taktila, samten Ljudvev som återger skogens djur.

Utmed det “lätta” spåret finns grillplats 11, “Wege” som har ett fast och jämnt markunderlag, vindskydd med god plats för 4-5 rullstolar och en grill.

Blå spåret 2,2 km (elljusspår)

Direkt öster om Skryllegården löper det blå spåret som är preparerat och belyst. Det är ett kuperat spår som rundar Boks backe, den högsta punkten inom Skrylle naturreservat. Spåret går främst genom björkskog och uppmätt längd är 2242 m.

Röda spåret 3 km (elljusspår)

Röda spåret är välpreparerat och belyst. Det används flitigt för både promenader och löpning, du kan oftast gå torrskodd och spåret lämpar sig även för barnvagnar. Sträckan löper genom främst lövskog och kortare sträckor med gran. Spåret har i stora delar svag lutning neråt i södergående riktning och i slutet finns ett par branta backar. Uppmätt längd är 2996 m.

TILLGÄNGLIGHET

Motionsspår med varierande bredd (1,10-2,50 m) och lutningar (4-11 procent). Bänkar saknas längs spåret, men finns ibland vid intilliggande platser. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.

Gula spåret 5 km (elljusspår)

Gula spåret är välpreparerat och är det som används mest av områdets besökare. Spåret lämpar sig väl för barnvagnar och du kan i stort sett alltid gå torrskodd. Hela sträckningen går i skogsmiljö, mestadels i lövskog och kortare partier med granskog. Spåret har i stora delar en svag lutning neråt i södergående riktning och relativt branta backar i slutet av spåret. Uppmätt längd är 4996 m.

TILLGÄNGLIGHET

Motionsspår med varierande bredd (1,10-2,50 cm) och lutningar (4-11 procent) Bänkar saknas längs spåret. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.

Gröna spåret 10 km

”Milen” löper de första 4 km längs väl preparerade spår. Därefter övergår spåret i enklare spår, stigar och vissa partier av skogsväg. Hela sträckningen går i skogsmiljö, i huvudsak lövskog. Spåret når ner till Dalby i söder och bort till Torna Hällestad i öster. Under våta perioder kan stigen bitvis bli lerig. Uppmätt längd är 9723 m.

Gröna/gulgröna spåret 7 km

Efter ca 4,7 km på milspåret kan du ta av till vänster längs en sträckning som är markerad delad gul/grön. Efter ca 800 meter kommer du på det gröna spåret igen och tar vänster mot Skryllegården. Uppmätt sträcka 6990 m.