Rödvita spåret 1,2 km (elljusspår)

Spåret löper direkt söder om Skryllegården, är väl preparerat och lättframkomligt. Spåret är framkomligt med rullstol men ledsagare kan behövas då underlaget är grus. Längs spåret finns ett flertal bänkar placerade. Uppmätt längd är 1205 m.

TILLGÄNGLIGHET

Det enklaste och mest tillgängliga motionsspåret, med svaga lutningar och en fri bredd på ca 2,5 m. Lösa vägkanter förekommer.

Sittbänkar finns ca var 250:e meter.Bänkarnas sitthöjd 0,45 m; armstödens höjd 0,65 m, sittytans djup 0,38 m, ryggstödets höjd 0,86 m, sittytans djup 0,38 m. Efter ca halva banan finns en sittplats med utställning av djurmotiv, vilka också är taktila, samten Ljudvev som återger skogens djur.

Utmed det ”lätta” spåret finns grillplats 11, ”Wege” som har ett fast och jämnt markunderlag, vindskydd med god plats för 4-5 rullstolar och en grill.