Gula spåret 5 km (elljusspår)

Gula spåret är välpreparerat och är det som används mest av områdets besökare. Spåret lämpar sig väl för barnvagnar och du kan i stort sett alltid gå torrskodd. Hela sträckningen går i skogsmiljö, mestadels i lövskog och kortare partier med granskog. Spåret har i stora delar en svag lutning neråt i södergående riktning och relativt branta backar i slutet av spåret. Uppmätt längd är 4996 m.

TILLGÄNGLIGHET

Motionsspår med varierande bredd (1,10-2,50 cm) och lutningar (4-11 procent) Bänkar saknas längs spåret. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.