BOKNINGSLÄGE GRILLPLATSER

Se bokningsläget för grillplatserna i tabellen nedan. RÖTT BLOCK = ALLA BOKNINGSBARA GRILLPLATSER ÄR BOKADE

Du är välkommen att ringa Skryllegårdens reception (tfnnr 046-585 25) för att boka grillplats utanför rödmarkerade tider, det finns då minst en ledig plats. Innan ni kontaktar oss är vi tacksamma om ni tittar in här för mer information.

Kom ihåg att det finns flera grillplatser som inte går att boka, det vill säga fritt fram för alla att använda. För mer info se här.

Obs! Datum i tabellen visas i ordningen månad – dag.