Grillplats kullen

I närheten av kullen i sydvästra delen av den stora gräsmattan framför Skryllegården ligger en grillplats omgiven av låga bänkar. Perfekt om man vill ha lite större yta för lek och spring. Går inte att boka.