Med hund i Skrylle naturreservat

Du och din hund är välkomna till Skrylle men läs gärna igenom reglerna om koppel i reservatet. Koppla din hund för att visa hänsyn till andra människor och djur. Våren är en känslig tid då de vilda djuren får sina ungar.

I Skrylles östra del (öster om Dalby-Sandbyvägen) ska hunden vara kopplad året runt. I den västra delen gäller att hunden inte får löpa lös under tidsperioden 1 mars – 20 augusti. I den västra delen får lydiga hundar hållas nära sina ägare, under en sådan uppsikt att det motsvarar ett osynligt koppel. Det finns mycket vilt i skogen så det är viktigt med bra kontroll på hunden även vintertid.

Var extra försiktig när du går med hunden genom hagar med betesdjur så att dessa inte blir stressade. Undrar du över regler i kommunens övriga naturreservat? Läs på infotavlan som finns i anslutning till reservaten eller kika på Länsstyrelsens hemsida där alla reservatens föreskrifter finns samlade.