Byggprojekt i Skrylle

Just nu förbereder vi för arbetet med husgrunden till den nya ekonomibyggnaden.

Huset kommer att bland annat ha personalutrymmen, verkstad och vedförråd när det är färdigt.

Vi ser fram emot fina och bra lokaler för att ta hand om Skrylle.