Var parkerar du?

Det är förbjudet att parkera bilar längs Sven Håkanssons väg (uppfarten till Skryllegården) och längs vändzonen vid busshållplatsen.

Felparkerade bilar hindrar buss 159 från att köra upp till hållplatsen. Vi vet att det är trångt på parkeringen vissa helger men vi kan inte äventyra möjligheten att ha kollektivtrafik till området och dessutom kan det blir svårt för räddningstjänsten att komma fram på vägen.

Du som kan: ta bussen till hållplats Skryllegården. Buss 159 utgår från Lund C med fyra avgångar per dag. Mer info på skånetrafiken.se

Hjälp oss genom att respektera trafikreglerna
och underlätta förarnas arbetsmiljö!

Hälsingar från Lunds kommun och Skryllegården