Ombyggnad dambastu

Dambastun ska byggas om och det stora omklädningsrummet samt…