Jakt i Skrylle

Vi jagar i Skrylleområdet kl. 09:00-17:00 den 6 december, 20 december, 10 januari 2023 och 31 januari 2023.  Jaktområdet ligger ca 1 km söder om Skryllegården och jakten bedrivs med stor försiktighet utan någon fara för allmänheten. Vi rekommenderar ändå att man går längs markerade stigar under dessa datum.

Kontakta Anders Olsson, tfn 076-845 95 39, vid frågor och synpunkter.