Bokningsläge grillplatserna

Hur är bokningsläget på grillplatserna?
Här kan du se vilka dagar och tider SAMTLIGA bokningsbara grillplatser är bokade. Välkomna att ringa Skryllegårdens reception och boka på tiderna som inte är rödmarkerade i tabellen, det finns då minst en grillplats ledig. Vi tar inte emot bokningar via mail.
Det är många som vill umgås i naturen i dessa tider och för att boka en grillplats vid Skryllegården på helgerna krävs det ofta ett par veckors framförhållning. Tänk på att det finns fler grillplatser i Skrylleområdet som är fria att använda utan bokning, se här.