Grillplats 2 – I Ur och Skur

Ligger i direkt anslutning till parkeringen. Här finns bord och bänkar och grillen är upphöjd.

Tillgänglighet

Grillplats nära parkeringsplatsen vid Skryllegården.
Här finns inte vindskydd eller grillstuga.  Grillen är upphöjd, 0,7 m grillhöjd.
Sittbänkar med ryggstöd finns; sitthöjd 0,35 m, bordshöjd 0,70 m, Bänkar vid grill 0,30/0,49 m