Grillplats 2 – I Ur och Skur

Ligger i direkt anslutning till parkeringen. Här finns bord och bänkar och grillen är upphöjd.

Tillgänglighet

Grillplats nära parkeringsplatsen vid Skryllegården.
Här finns inte vindskydd eller grillstuga.  Grillen är upphöjd, 0,7 m grillhöjd.
Sittbänkar med ryggstöd finns; sitthöjd 0,35 m, bordshöjd 0,70 m, Bänkar vid grill 0,30/0,49 m

 

Grillplats 3 – Skogsmulle

Ligger i en mysig skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd.

Tillgänglighet

Grillen finns intill vindskyddet. Sitthöjd: 0,46 m
Ytterligare en grill finns en bit från vidskyddet. Höjd 0,80 m; Bänkhöjd 0,37-0,50 m, armstöd finns.

Grillplats 4 – Laxe

Ligger skyddat i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns två vindskydd samt bord och bänkar.

 

Grillplats 5 – Nova

Ligger i en glänta intill Stockstugan öster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd.

Grillplats 6 – Fjällfina

Ligger i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns två vindskydd.

 

Grillplats 7 – Skrinna

Är en liten grillplats som ligger lite avsides i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns bord och bänk samt ett par låga bänkar vid grillen.

Grillplats 8 – Tallängen

Ligger ca 500 meter öster om Skryllegården omgiven av björkskog och enar. Här finns två bord och bänkar med tak samt två grillar. Lämplig för stora sällskap.

 

Grillplats 9 – Skogsknytte

Ligger i bokskogen söder om Skryllegården och i direkt anslutning till grillplats 10. Grillen är omgiven av låga bänkar och här finns även bänkar och bord under tak.

 

Grillplats 10 – Skogsknopp

Ligger i bokskogen söder om Skryllegården och i direkt anslutning till grillplats 9. Grillen är omgiven av låga bänkar och här finns även bänkar och bord under tak.

 

Grillplats 11 – Wege

Grillplatsen ligger längs det tillgänglighetsanpassade ”Lätta spåret”. Här finns ett vindskydd där kan du fika och vila bland träden en bit in från stigen.  Under det lövformade taket får det plats 5-6 rullstolar och det finns också två bänkar vid grillen.