Grillplats 11 – Wege

Grillplatsen ligger längs det tillgänglighetsanpassade “Lätta spåret”. Här finns ett vindskydd där kan du fika och vila bland träden en bit in från stigen.  Under det lövformade taket får det plats 5-6 rullstolar och det finns också två bänkar vid grillen.

Grillplats 13 – Mullekojan

Ligger intill Belsebo och “Skogsmulles koja” söder om Skryllegården. Här finns en grill omgiven av låga bänkar.

Belsebo

Ett unikt utformat vindskydd där stora grupper kan övernatta. I mitten av vindskyddet finns en grillplats.

 

Grillplats 14 – Strövare

Ligger på det stora öppna området Elins Äng med bokskogen tätt intill. Här finns en grill samt två bord och bänkar under tak. Lämplig för stora sällskap eller skolklasser som håller till på ängen.

 

Grillplats 12 – Frilufsare

Ligger i björkskog väster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd, en grill samt bord och bänkar.

 

Grillplats 9 – Skogsknytte

Ligger i bokskogen söder om Skryllegården och i direkt anslutning till grillplats 10. Grillen är omgiven av låga bänkar och här finns även bänkar och bord under tak.

 

Grillplats 10 – Skogsknopp

Ligger i bokskogen söder om Skryllegården och i direkt anslutning till grillplats 9. Grillen är omgiven av låga bänkar och här finns även bänkar och bord under tak.

 

Grillplats 8 – Tallängen

Ligger ca 500 meter öster om Skryllegården omgiven av björkskog och enar. Här finns två bord och bänkar med tak samt två grillar. Lämplig för stora sällskap.

 

Grillplats 7 – Skrinna

Är en liten grillplats som ligger lite avsides i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns bord och bänk samt ett par låga bänkar vid grillen.

Grillplats 6 – Fjällfina

Ligger i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns två vindskydd.