Grillplats 8 – Tallängen

Ligger ca 500 meter öster om Skryllegården omgiven av lövskog och enar. Här finns två grillplatser 8A och 8B som bokas var för sig. Båda platserna har bord och bänkar med tak.