Grillplats 6 – Fjällfina

Ligger i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här finns två vindskydd, 6a och 6b, som bokas var för sig.