Grillplats 5 – Nova

Ligger i en glänta intill Stockstugan öster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd.