Håll hunden kopplad!

Vi uppmanar alla att hålla sina hundar kopplade! Det är särskilt viktigt under denna tid på året då djuren får ungar. Inom de delar av Skrylle naturreservat som ligger öster om vägen mellan Dalby och S Sandby är det alltid koppeltvång enligt reservatsföreskrifterna. I övrigt är det förbjudet att låta hund löpa lös utan tillsyn och den ska hindras från att förfölja vilt.

Det finns också många besökare som är hundrädda, respektera dessa genom att koppla din hund.

Alla är välkomna till Skrylle – både hundar och människor!